Đại Học Xây Dựng Miền Trung (Cơ Sở Đà Nẵng)

Đại Học Xây Dựng Miền Trung (Cơ Sở Đà Nẵng)

0 Đánh giá | 0% Khuyên học | 20 Lượt xem

0/5.0

5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Viết Review

Giới thiệu: Giới thiệu về Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 07 năm 2017. Đây là cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống công lập của Bộ Xây dựng, hoạt động theo quy định của Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012; Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Hiện tại chưa có thông tin nào

Tổng quan

0/5.0

5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%

Ngành đào tạo

Tổng Quan

Chia sẻ

(2) Lượt xem

0 % Khuyên học

Tổng Quan

Chia sẻ

(2) Lượt xem

0 % Khuyên học

Có thể bạn quan tâm