Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

Ngành: CLC - Bất Động Sản

28 Lượt đăng ký Lưu ý: Đây là dữ liệu tổng hợp từ các bạn tham gia khảo sát, không phải từ Trường, nên các bạn chưa tham gia thì sẽ không có tên nhé! Xin các bạn đừng nhầm lẫn với trang Trường nhé.

Các phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Số thí sinh
1 Xét kết quả học tập bậc THPT 11
2 Điểm Thi THPT 0
3 Điểm Thi ĐGNL 11
4 Ưu Tiên Xét Tuyển 6