Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE

Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE

Ngành: Giáo Dục Tiểu Học

148 Lượt đăng ký Lưu ý: Đây là dữ liệu tổng hợp từ các bạn tham gia khảo sát, không phải từ Trường, nên các bạn chưa tham gia thì sẽ không có tên nhé! Xin các bạn đừng nhầm lẫn với trang Trường nhé.

Các phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Số thí sinh
1 Điểm Học Bạ 112
2 Điểm Thi THPT 36