Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE
Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE
Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE

Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE

1946 Nguyện vọng | 1322 Người tham gia | 4309 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Điểm học bạ 288
2 Điểm thi THPT 1126
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Công Nghệ Thông Tin 49 2.52
2 Công Tác Xã Hội 9 0.46
3 Giáo Dục Chính Trị 27 1.39
4 Giáo Dục đặc Biệt 19 0.98
5 Giáo dục học 10 0.51
6 Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 5 0.26
7 Giáo Dục Tiểu Học 267 13.72
8 Hóa Học 26 1.34
9 Ngôn Ngữ Anh 140 7.19
10 Ngôn Ngữ Hàn Quốc 56 2.88
11 Ngôn ngữ Nga 4 0.21
12 Ngôn Ngữ Nhật 45 2.31
13 Ngôn ngữ Pháp 17 0.87
14 Ngôn Ngữ Trung Quốc 88 4.52
15 Quản Lý Giáo Dục 14 0.72
16 Quốc Tế Học 13 0.67
17 Sư Phạm Địa Lý 19 0.98
18 Sư Phạm Hóa Học 90 4.62
19 Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên 88 4.52
20 Sư Phạm Lịch Sử 27 1.39
21 Sư Phạm Lịch Sử - địa Lý 25 1.28
22 Sư Phạm Ngữ Văn 116 5.96
23 Sư Phạm Sinh Học 19 0.98
24 Sư Phạm Tiếng Anh 251 12.9
25 Sư Phạm Tiếng Trung Quốc 59 3.03
26 Sư Phạm Tin Học 22 1.13
27 Sư Phạm Toán Học 174 8.94
28 Sư Phạm Vật Lý 87 4.47
29 Tâm Lý Học 27 1.39
30 Tâm Lý Học Giáo Dục 24 1.23
31 Văn Học 33 1.7
32 Việt Nam Học 16 0.82