Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II - FTUCS2
Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II - FTUCS2
Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II - FTUCS2

Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II - FTUCS2

93 Nguyện vọng | 73 Người tham gia | 1022 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Điểm thi ĐGNL 1
2 Phương thức 1 0
3 PT2 - XTKH CC Ngoại ngữ quốc tế & kết quả học tập THPT 1
4 PT3 - XTKH CC Ngoại ngữ quốc tế & điểm thi THPT 2
5 Điểm thi THPT 71
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Kế Toán 11 11.83
2 Kinh Tế 40 43.01
3 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng Theo định Hướng Nghề Nghiệp Quốc Tế 8 8.6
4 Quản Trị Kinh Doanh 11 11.83
5 Tài Chính - Ngân Hàng 23 24.73

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại Học Hà Nội
0 Nguyện vọng | 972 Lượt xem
Trường Đại Học Nông Lâm Huế
0 Nguyện vọng | 208 Lượt xem
Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông
0 Nguyện vọng | 206 Lượt xem
Trường Đại học Kinh tế Huế - HCE
0 Nguyện vọng | 230 Lượt xem
Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
0 Nguyện vọng | 246 Lượt xem
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
1958 Nguyện vọng | 5082 Lượt xem
Trường Đại Học Phương Đông
0 Nguyện vọng | 254 Lượt xem
Trường Đại Học Yersin
0 Nguyện vọng | 212 Lượt xem