Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. HCM - HUFLIT

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. HCM - HUFLIT

281 lượt ghi danh | Số người tham gia: 222 | 1179 Lượt xem

Lưu ý: Đây là dữ liệu tổng hợp từ các bạn tham gia khảo sát, không phải từ Trường, nên các bạn chưa tham gia thì sẽ không có tên nhé! Xin các bạn đừng nhầm lẫn với trang Trường nhé.

Các phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Xét tuyển HB - 2A 85
2 Xét tuyển HB - 2B 60
3 Điểm Thi THPT 79
4 Điểm Thi ĐGNL 22