Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế - HCUFL
Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế - HCUFL
Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế - HCUFL

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế - HCUFL

255 Nguyện vọng | 186 Người tham gia | 722 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Điểm học bạ 156
2 Điểm thi THPT 50
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Ngôn Ngữ Anh 98 38.43
2 Ngôn Ngữ Hàn Quốc 0 0
3 Ngôn ngữ Nga 2 0.78
4 Ngôn Ngữ Nhật 31 12.16
5 Ngôn ngữ Pháp 4 1.57
6 Ngôn Ngữ Trung Quốc 4 1.57
7 Quốc Tế Học 0 0
8 Sư Phạm Tiếng Anh 59 23.14
9 Sư Phạm Tiếng Pháp 1 0.39
10 Sư Phạm Tiếng Trung Quốc 3 1.18
11 Việt Nam Học 2 0.78

Có thể bạn quan tâm