Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh - BUH
Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh - BUH
Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh - BUH

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh - BUH

4908 Nguyện vọng | 3462 Người tham gia | 10734 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 ƯTXT và Học Bạ 7
2 Điểm thi THPT 3265
3 Điểm thi ĐGNL 259
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Bảo Hiểm, Tài Chính - Ngân Hàng, Quản Trị Kinh Doanh - Quốc Tế Song Bằng 231 4.71
2 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 518 10.55
3 Kế Toán 332 6.76
4 Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh, Tài Chính - Ngân Hàng - CLC 1037 21.13
5 Kinh Tế Quốc Tế 395 8.05
6 Luật Kinh Tế 201 4.1
7 Ngôn Ngữ Anh 485 9.88
8 Quản Trị Kinh Doanh 709 14.45
9 Tài Chính Ngân Hàng 996 20.29

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại Học Tây Nguyên
2 Nguyện vọng | 217 Lượt xem
Trường Đại học Sư phạm Huế
0 Nguyện vọng | 221 Lượt xem
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2
697 Nguyện vọng | 2313 Lượt xem
Trường Đại Học Kiến Trúc Tp.HCM - UAH
76 Nguyện vọng | 491 Lượt xem
Trường đại Học Công Nghệ Đông Á
0 Nguyện vọng | 434 Lượt xem
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - VNUA
0 Nguyện vọng | 216 Lượt xem
Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông
0 Nguyện vọng | 155 Lượt xem
Trường Đại Học Thành Đông - TDU
0 Nguyện vọng | 128 Lượt xem
Trường Đại Học Duy Tân - DDT
1 Nguyện vọng | 271 Lượt xem