Trường Đại Học Luật TP.HCM
Trường Đại Học Luật TP.HCM
Trường Đại Học Luật TP.HCM

Trường Đại Học Luật TP.HCM

404 Nguyện vọng | 333 Người tham gia | 1297 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Ưu Tiên Xét Tuyển 1
2 Điểm thi THPT 332
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Luật 217 53.71
2 Luật Thương Mại Quốc Tế 57 14.11
3 Ngôn Ngữ Anh 19 4.7
4 Quản Trị - Luật 55 13.61
5 Quản Trị Kinh Doanh 56 13.86

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE
1946 Nguyện vọng | 4308 Lượt xem
Trường Đại Học Hà Tĩnh
0 Nguyện vọng | 107 Lượt xem
Trường Đại Học Kiến Trúc Tp.HCM - UAH
76 Nguyện vọng | 491 Lượt xem
Trường Đại Học Đông Á - DAD
0 Nguyện vọng | 367 Lượt xem
Trường Đại học Hà Nội - HANU
3273 Nguyện vọng | 7497 Lượt xem
Trường Đại Học Tây Nguyên
2 Nguyện vọng | 217 Lượt xem