Trường Đại học Lao động - Xã hội - USLA

Trường Đại học Lao động - Xã hội - USLA

2 Đánh giá | 100% Khuyên học | 10 Lượt xem

Xem đánh giá

Giới thiệu: Trường Đại học Lao động - Xã hội là trường đại học công lập được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội ngày 31/1/2005, Địa chỉ: 43 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 024 3556 4584

Danh mục