Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH
Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH
Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH

Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH

9956 Nguyện vọng | 4765 Người tham gia | 20727 Lượt xem

Phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Xét tuyển học sinh Giỏi 1518
2 Xét tuyển theo tổ hợp môn 1117
3 Điểm thi THPT 2478
4 Điểm thi ĐGNL 1065
Ngành tuyển sinh
# Tên Ngành Lượt tham gia Tỷ lệ (%) Review (Thử nghiệm)
1 Bảo Hiểm 137 1.38
2 Bất Động Sản 90 0.9
3 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 216 2.17
4 Kế Toán 592 5.95
5 Kế Toán - Cử Nhân Tài Năng 102 1.02
6 Khoa Học Dữ Liệu 136 1.37
7 Kĩ Thuật Phần Mềm 65 0.65
8 Kiểm Toán 391 3.93
9 Kiến Trúc Đô Thị 53 0.53
10 Kinh Doanh Nông Nghiệp 31 0.31
11 Kinh Doanh Quốc Tế 1018 10.22
12 Kinh Doanh Quốc Tế - Cử Nhân Tài Năng 61 0.61
13 Kinh Doanh Thương Mại 533 5.35
14 Kinh Tế 246 2.47
15 Kinh Tế Đầu Tư 224 2.25
16 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng 311 3.12
17 Luật 251 2.52
18 Luật Kinh Tế 179 1.8
19 Marketing 811 8.15
20 Marketing - Cử Nhân Tài Năng 37 0.37
21 Ngôn Ngữ Anh 319 3.2
22 Quản Lý Bệnh Viện 33 0.33
23 Quản Lý Công 43 0.43
24 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành 94 0.94
25 Quản Trị Khách Sạn 156 1.57
26 Quản Trị Kinh Doanh 998 10.02
27 Quản trị kinh doanh - Cử Nhân Tài Năng 48 0.48
28 Quản Trị Nhân Lực 408 4.1
29 Tài Chính - Ngân Hàng - Cử Nhân Tài Năng 73 0.73
30 Tài Chính Ngân Hàng 1267 12.73
31 Tài Chính Quốc Tế 278 2.79
32 Thống Kê Kinh Tế 106 1.06
33 Thương Mại điện Tử 515 5.17
34 Toán Kinh Tế 134 1.35

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM
3954 Nguyện vọng | 11817 Lượt xem
Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE
1946 Nguyện vọng | 4308 Lượt xem
Trường Đại Học Quy Nhơn - QNU
0 Nguyện vọng | 263 Lượt xem
Trường Đại học Điện Lực - EPU
0 Nguyện vọng | 130 Lượt xem
Trường Đại Học Văn Hiến - VHU
0 Nguyện vọng | 747 Lượt xem
Trường Đại Học Mở Hà Nội - HOU
490 Nguyện vọng | 1543 Lượt xem
Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung
0 Nguyện vọng | 120 Lượt xem