Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng - DUE

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng - DUE

4753 lượt ghi danh | Số người tham gia: 2142 | 8450 Lượt xem

Lưu ý: Đây là dữ liệu tổng hợp từ các bạn tham gia khảo sát, không phải từ Trường, nên các bạn chưa tham gia thì sẽ không có tên nhé! Xin các bạn đừng nhầm lẫn với trang Trường nhé.

Các phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Lượt tham gia
1 Xét tuyển TTHT & NLNN - Nhóm 2 62
2 Xét tuyển TTHT & NLNN - Nhóm 3 60
3 Xét tuyển TTHT & NLNN - Nhóm 4 13
4 Xét tuyển TTHT & NLNN - Nhóm 5 324
5 Điểm Học Bạ 1606
6 Điểm Thi THPT 482
7 Điểm Thi ĐGNL 104