Trường Đại Học Gia Định

Trường Đại Học Gia Định

7 Đánh giá | 100% Khuyên học | 380 Lượt xem

Xem đánh giá

Giới thiệu: Trường Đại học Gia Định là trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; gắn kết đào tạo với thực tiễn.

Danh mục

Tổng Quan

Đánh giá

(5) Lượt xem

Tổng Quan

Đánh giá

(5) Lượt xem