Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Ngành: Kinh Tế

122 Lượt đăng ký Lưu ý: Đây là dữ liệu tổng hợp từ các bạn tham gia khảo sát, không phải từ Trường, nên các bạn chưa tham gia thì sẽ không có tên nhé! Xin các bạn đừng nhầm lẫn với trang Trường nhé.

Các phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Số thí sinh
1 Điểm Học Bạ 53
2 Điểm Thi THPT 69