Thông tin ghi danh của: Quỳynh Annh Nguyễn
# Trường Ngành Phương thức Nguyện vọng Thứ hạng
1 Học Viện Ngoại Giao - DAV Truyền Thông Quốc Tế Điểm Học Bạ 333