Thông tin ghi danh của: Người vô danh
# Trường Ngành Phương thức Nguyện vọng Thứ hạng
1 Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II - FTUCS2 Tài Chính - Ngân Hàng PT2 - XTKH CC Ngoại ngữ quốc tế & kết quả học tập THPT 1