Thông tin ghi danh của: Nhật Lệ
# Trường Ngành Phương thức Nguyện vọng Thứ hạng
1 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2 Sư Phạm Tiếng Anh Điểm Học Bạ 38