Tâm sự nghề Tài Xế Grab

1 Tâm sự | 240 Lượt xem

Viết Tâm sự

1 Tâm sự | 240 lượt xem

1 /5.0

5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
100%

Review

1/5.0

5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
100%
user avatar
Huy Phát
Huy Phát

Hôm qua vừa bước vô quán hai con voi trình đơn, nhân viên đuổi ra ngoài chờ, trời nắng nóng thì cho đứng ké chút có sao đâu, chắc sợ mất đồ. Hôm nay 12h, phúc lộc thọ 2 đơn, 13h10 mới đủ đơn, đi giao mà sợ bị chửi. Nhiều khi nghĩ sao grab nó không chế tài quán để quán phục vụ tốt hơn, mà nếu như grab tạm dừng cho đặt thì khách nó qua app khác mua thôi.

Dislike (0)

Trả lời

11 ngày trước

Hôm qua vừa bước vô quán hai con voi trình đơn, nhân viên đuổi ra ngoài chờ, trời nắng nóng thì cho đứng ké chút có sao đâu, chắc sợ mất đồ. Hôm nay 12h, phúc lộc thọ 2 đơn, 13h10 mới đủ đơn, đi giao mà sợ bị chửi. Nhiều khi nghĩ sao grab nó không chế tài quán để quán phục vụ tốt hơn, mà nếu như grab tạm dừng cho đặt thì khách nó qua app khác mua thôi.

(0)

Trả lời

11 ngày trước

Danh mục khác