Top ghi danh ngành: Truyền Thông Quốc Tế
# Tên phương thức Lượt đăng kí
1 Học Viện Ngoại Giao - DAV 802
2 Học viện Báo chí & Tuyên truyền - AJC 30