Học Viện Ngoại Giao - DAV

Học Viện Ngoại Giao - DAV

Ngành: Quan Hệ Quốc Tế - CLC

115 Lượt đăng ký Lưu ý: Đây là dữ liệu tổng hợp từ các bạn tham gia khảo sát, không phải từ Trường, nên các bạn chưa tham gia thì sẽ không có tên nhé! Xin các bạn đừng nhầm lẫn với trang Trường nhé.

Các phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Số thí sinh
1 Kết quả học tập THPT & CCQT 73
2 Điểm Học Bạ 32
3 Điểm Thi THPT 10