Học Viện Ngoại Giao - DAV

Học Viện Ngoại Giao - DAV

Ngành: Kinh Doanh Quốc Tế - CLC

76 Lượt đăng ký Lưu ý: Đây là dữ liệu tổng hợp từ các bạn tham gia khảo sát, không phải từ Trường, nên các bạn chưa tham gia thì sẽ không có tên nhé! Xin các bạn đừng nhầm lẫn với trang Trường nhé.

Các phương thức xét tuyển
# Tên phương thức Số thí sinh
1 Kết quả học tập THPT & CCQT 48
2 Điểm Học Bạ 25
3 Điểm Thi THPT 3