Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

11 Đánh giá | 73% Khuyên học | 92 Lượt xem

Xem đánh giá

Giới thiệu: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực bậc cao đẳng, đồng thời là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật - công nghệ vào giải quyết những vấn đề trong thực tế sản xuất.

Danh mục

Công Nghệ Kỹ Thuật ô Tô

Đánh giá

(28) Lượt xem

Công Nghệ Thông Tin

Đánh giá

(8) Lượt xem

Điện Tử Viễn Thông

Đánh giá

(28) Lượt xem

Tổng Quan

Đánh giá

(13) Lượt xem