Chưa có thông tin ghi danh

Top trường đăng ký

Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH

Tổng số lượt đăng kí: 8167

Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

Tổng số lượt đăng kí: 2662

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - HNMU

Tổng số lượt đăng kí: 1144

Học Viện Ngoại Giao - DAV

Tổng số lượt đăng kí: 386

Top ngành đăng ký

# Tên ngành Lượt đăng kí
1 Marketing 1835
2 Kinh Doanh Quốc Tế 1704
3 Quản Trị Kinh Doanh 1580
4 Tài Chính Ngân Hàng 1408
5 Kế Toán 703
6 Ngôn Ngữ Anh 617
7 Kinh Tế Đối Ngoại - CT Tiêu Chuẩn 555
8 Kinh Doanh Thương Mại 465
9 Thương Mại điện Tử 463
10 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng 422
11 Quản Trị Nhân Lực 413
12 Quản Trị Khách Sạn 347
13 Luật 340
14 Kinh Tế 335
15 Kiểm Toán 328
16 Kinh Tế Đối Ngoại - CLC 288
17 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 261
18 Giáo Dục Tiểu Học 220
19 CLC - Tài Chính Ngân Hàng 203
20 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành 192

Hoạt động mới nhất

Minh Thảo đã ghi danh vào ngành Marketing - Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - UEL

5 phút trước

Nguyễn Bá Quân đã ghi danh vào ngành Kinh Tế Quốc Tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

6 phút trước

Lê Vương Kiên đã ghi danh vào ngành Quan hệ quốc tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

11 phút trước

Thùy Dương đã ghi danh vào ngành Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - HCMUE

13 phút trước

Nguyệt Ánh đã ghi danh vào ngành Luật Kinh Tế - Trường Đại học Luật Hà Nội - HLU

13 phút trước

Nguyệt Ánh đã ghi danh vào ngành Luật - Trường Đại học Luật Hà Nội - HLU

14 phút trước

Thùy Dương đã ghi danh vào ngành Kinh Tế Đối Ngoại - CT Tiêu Chuẩn - Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội - FTU

15 phút trước

Lê Thu Hường đã ghi danh vào ngành Quan hệ quốc tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

16 phút trước

Thùy Dương đã ghi danh vào ngành Kinh Tế Quốc Tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

17 phút trước

Nguyễn Minh Hằng đã ghi danh vào ngành Ngôn Ngữ Hàn - Trường Đại Học PHENIKAA

18 phút trước