Chưa có thông tin ghi danh

Top trường đăng ký

Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH

Tổng số lượt đăng ký: 10880
Số người đăng ký: 5347

Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

Tổng số lượt đăng ký: 9293
Số người đăng ký: 4527

Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội - FTU

Tổng số lượt đăng ký: 5507
Số người đăng ký: 1930

Học Viện Chính Sách Và Phát Triển - APD

Tổng số lượt đăng ký: 4124
Số người đăng ký: 2081

Học Viện Tài Chính - AOF

Tổng số lượt đăng ký: 3968
Số người đăng ký: 2010

Học Viện Ngoại Giao - DAV

Tổng số lượt đăng ký: 3894
Số người đăng ký: 1633

Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TP.HCM - HCMUT

Tổng số lượt đăng ký: 3203
Số người đăng ký: 1570

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh - HCMUTE

Tổng số lượt đăng ký: 2990
Số người đăng ký: 1726

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng - UFL

Tổng số lượt đăng ký: 2424
Số người đăng ký: 1457

Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II - FTUCS2

Tổng số lượt đăng ký: 2166
Số người đăng ký: 1027

Top ngành đăng ký

# Tên ngành Lượt đăng kí
1 Quản Trị Kinh Doanh 5115
2 Kinh Doanh Quốc Tế 3524
3 Marketing 3173
4 Ngôn Ngữ Anh 3003
5 Tài Chính Ngân Hàng 2757
6 Kế Toán 2441
7 Luật 1947
8 Kinh Tế 1726
9 Kinh Tế Đối Ngoại - CT Tiêu Chuẩn 1427
10 Luật Kinh Tế 1339
11 CLC - Marketing 1245
12 Kinh Tế Quốc Tế 1155
13 Thương Mại Điện Tử 971
14 Quan hệ quốc tế 865
15 Công Nghệ Thông Tin 856
16 Kinh Tế Đối Ngoại - CLC 852
17 Truyền Thông Quốc Tế 832
18 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng 829
19 CLC - Kinh Doanh Quốc Tế 776
20 Quản Trị Nhân Lực 765

Hoạt động mới nhất

Minh Nguyen đã ghi danh vào ngành Khoa Học Dữ Liệu - Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG TP.HCM - UIT

7 phút trước

Minh Nguyen đã ghi danh vào ngành Khoa Học Dữ Liệu - Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG TP.HCM - UIT

8 phút trước

Lê Nguyễn Tường Vy đã ghi danh vào ngành Marketing - Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

12 phút trước

Minh An đã ghi danh vào ngành Kế Toán - 7340301 - Học Viện Tài Chính - AOF

15 phút trước

Tran Huyen đã ghi danh vào ngành Tài Chính Ngân Hàng - Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

21 phút trước

Nhật LM đã ghi danh vào ngành Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia TP.HCM - HCMUS

33 phút trước

Nhật LM đã ghi danh vào ngành An Toàn Thông Tin - Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG TP.HCM - UIT

35 phút trước

Hải Yến đã ghi danh vào ngành Bảo Dưỡng Công Nghiệp - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TP.HCM - HCMUT

35 phút trước

Jackie Trương đã ghi danh vào ngành Sư Phạm Tin Học - Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

38 phút trước

Yến Hương đã ghi danh vào ngành Sư Phạm Hóa Học - Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng - UED

40 phút trước