Chưa có thông tin ghi danh

Top trường đăng ký

Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH

Tổng số lượt đăng kí: 8167

Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

Tổng số lượt đăng kí: 2662

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - HNMU

Tổng số lượt đăng kí: 1144

Học Viện Ngoại Giao - DAV

Tổng số lượt đăng kí: 405

Top ngành đăng ký

# Tên ngành Lượt đăng kí
1 Marketing 1835
2 Kinh Doanh Quốc Tế 1709
3 Quản Trị Kinh Doanh 1580
4 Tài Chính Ngân Hàng 1408
5 Kế Toán 703
6 Ngôn Ngữ Anh 619
7 Kinh Tế Đối Ngoại - CT Tiêu Chuẩn 555
8 Kinh Doanh Thương Mại 465
9 Thương Mại điện Tử 463
10 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng 422
11 Quản Trị Nhân Lực 413
12 Quản Trị Khách Sạn 347
13 Luật 340
14 Kinh Tế 335
15 Kiểm Toán 328
16 Kinh Tế Đối Ngoại - CLC 288
17 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 261
18 Giáo Dục Tiểu Học 220
19 CLC - Tài Chính Ngân Hàng 203
20 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành 192

Hoạt động mới nhất

Đặng My Lan đã ghi danh vào ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

4 phút trước

Đặng My Lan đã ghi danh vào ngành Truyền Thông Quốc Tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

4 phút trước

Trương Khánh Linh đã ghi danh vào ngành Truyền Thông Quốc Tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

9 phút trước

Thùy Linh đã ghi danh vào ngành Truyền Thông Quốc Tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

20 phút trước

Thùy Linh đã ghi danh vào ngành Luật quốc tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

20 phút trước

Thao Anh Vu đã ghi danh vào ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

21 phút trước

Trịnh Phương Linh đã ghi danh vào ngành Quan Hệ Quốc Tế - CLC - Học Viện Ngoại Giao - DAV

22 phút trước

Trịnh Phương Linh đã ghi danh vào ngành Quan Hệ Quốc Tế - CLC - Học Viện Ngoại Giao - DAV

22 phút trước

Phương Dung đã ghi danh vào ngành Luật quốc tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

39 phút trước

Chi Dung đã ghi danh vào ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Học Viện Ngoại Giao - DAV

41 phút trước