Tìm không có thì nhắn cho mình qua Fanpage để mình bổ sung nhé.💖💝💖

Chưa có thông tin ghi danh

Trường khảo sát nhiều

Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM - UEH

Tổng số Nguyện vọng: 17058
Số người tham gia: 8407

Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM

Tổng số Nguyện vọng: 14416
Số người tham gia: 7067

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU

Tổng số Nguyện vọng: 12925
Số người tham gia: 5869

Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội - FTU

Tổng số Nguyện vọng: 9492
Số người tham gia: 4183

Trường Đại học Hà Nội - HANU

Tổng số Nguyện vọng: 8247
Số người tham gia: 5066

Học Viện Tài Chính - AOF

Tổng số Nguyện vọng: 6746
Số người tham gia: 3728

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Tổng số Nguyện vọng: 6129
Số người tham gia: 2877

Học Viện Ngoại Giao - DAV

Tổng số Nguyện vọng: 5714
Số người tham gia: 2774

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh - BUH

Tổng số Nguyện vọng: 5529
Số người tham gia: 3720

Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TP.HCM - HCMUT

Tổng số Nguyện vọng: 5365
Số người tham gia: 2764

Ngành khảo sát nhiều

# Tên ngành Số người khảo sát
1 Quản Trị Kinh Doanh 10577
2 Ngôn Ngữ Anh 10010
3 Marketing 7105
4 Kinh Doanh Quốc Tế 6351
5 Tài Chính Ngân Hàng 6346
6 Kế Toán 5528
7 Luật 4886
8 Kinh Tế 3799
9 Luật Kinh Tế 3178
10 Công Nghệ Thông Tin 3022
11 Thương Mại Điện Tử 2916
12 Ngôn Ngữ Trung 2876
13 Kinh Tế Quốc Tế 2651
14 Sư Phạm Tiếng Anh 2443
15 Giáo Dục Tiểu Học 2385
16 Kinh Tế Đối Ngoại - CT Tiêu Chuẩn 2181
17 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 2176
18 Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng 2085
19 Quản Trị Nhân Lực 1808
20 Kinh Doanh Thương Mại 1795

Hoạt động mới nhất

Thu Hằngg đã ghi danh vào ngành Sư Phạm Tiếng Anh - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội - HNUE

16 giây trước

Tú Đình đã ghi danh vào ngành Truyền Thông đại Chúng - Học viện Báo chí & Tuyên truyền - AJC

32 giây trước

Lê Hữu Huy đã ghi danh vào ngành Sư Phạm Tiếng Anh - Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

36 giây trước

Thảo Lê thị đã ghi danh vào ngành Kinh Tế Vận Tải - Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - UTC

46 giây trước

Tú Đình đã ghi danh vào ngành Truyền Thông Quốc Tế - Học viện Báo chí & Tuyên truyền - AJC

47 giây trước

Tú Đình đã ghi danh vào ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện - Học viện Báo chí & Tuyên truyền - AJC

1 phút trước

Hoàng Thiện đã ghi danh vào ngành Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh - BUH

1 phút trước

Ngọ Thảo đã ghi danh vào ngành Ngôn Ngữ Trung - Trường Đại học Hà Nội - HANU

1 phút trước

Tú Đình đã ghi danh vào ngành Quan Hệ Công Chúng, Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng Chuyên Nghiệp - Học viện Báo chí & Tuyên truyền - AJC

1 phút trước

Tú Đình đã ghi danh vào ngành Kinh Tế, Chuyên Ngành Kinh Tế Và Quản Lý - Học viện Báo chí & Tuyên truyền - AJC

1 phút trước